Bunları biliyormusunuz? Afetzede barınma desteği başvurusu soru ve cevap

AFAD'ın Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) internet sitesinde üzerinden, Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soru ve cevapları.

Bunları biliyormusunuz? Afetzede barınma desteği başvurusu soru ve cevap

AYDES internet sitesinde üzerinden, Deprem bölgesinde Afetzede Barınma Desteği başvurularına ilişkin merak edilen soru ve cevapları.

1- Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapmakta mıdır?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır.

2- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere, barınma desteği yapılmaktadır. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacaktır.

3- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?

Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alabilecektir. Yardım desteği, Ziraat Bankasında hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacaktır.

4- Kiracıyım, kira kontratım yok, barınma desteği alabilecek miyim?

Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edileceğinden barınma desteğinden faydalanabilecektir.

5-Hasar tespiti yapılırken konutuma girilemediğinden barınma desteği yardımını nasıl alabilirim?

Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yapılacak tespit sonucuna göre ödeme yapılacaktır.

6- Henüz hesabıma para yatmadı, ne yapabilirim?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacaktır. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankasına yatırılacaktır.

7- Taşınma yardımı verilecek mi?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.

8- Kira yardımı verilecek mi?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacaktır.

9- Yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı konutlar için yapılan Barınma Desteği Yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?

İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.

10- Konutu ağır hasarlı olup, konteyner talebi bulunan afetzedelere barınma desteği yapılmakta mıdır?

Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000-TL taşınma yardımı yapılacak olup, barınma desteği yapılmayacaktır.

11- Ebeveynine ait konutta ikamet eden evli afetzedeler için Barınma Desteği Ödemesi yapılmakta mıdır?

Evli afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacaktır.

12- Ebeveynine ait bir konutta ikamet eden boşanmış afetzedeler için Barınma Desteği Ödemesi yapılmakta mıdır?

Boşanmış afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacaktır.

13 -Ebeveynine ait konutta ikamet eden bekar afetzedeler için Barınma Desteği Ödemesi yapılmakta mıdır?

Bekar afetzede, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacaktır.

14- Bir üst ebeveyne (dede, babaanne vb.) ait konutta ikamet eden afetzedelere Barınma Desteği Ödemesi yapılmakta mıdır?

İkamet edilen konut bir üst ebeveyne (dede, babaanne vb.) ait ise, afetzede barınma desteği açısından kiracı gibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacaktır.

15- Hisseli konutlar için Barınma Desteği Yardımı yapılmakta mıdır?

Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacaktır. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyor ise konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenmektedir. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabileceklerdir.

16- Hasarlı konutta ikamet eden eşlerden hangisine Barınma Desteği Ödemesi yapılmakta mıdır?

Barınma desteği ödemesi konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacaktır.

17- Apartman görevlileri için Barınma Desteği Ödemesi yapılmakta mıdır?

Apartman görevlileri için; bu görevlerini resmi olarak belgelemeleri kaydıyla, konutları yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacaktır.

18- Sahip olunan birden fazla konutun her biri için ayrı ayrı Barınma Desteği Ödemesi yapılabilir mi?

Afetzedenin fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konutu için hasar durumuna göre afetzedelere barınma desteği yapılmaktadır. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği yapılamamaktadır.

Bunları biliyormusunuz? Afetzede barınma desteği başvurusu soru ve cevap
Bizi Takip Edin